Teng Manuk Teng Anak Merak Kukuncungan


Dicartakeun di hiji pakampungan aya hiji jelema tukang ngurus kebon, ngaranna Mubarok. Geus lila manehna teh gawe di eta pakebonan. Dina hiji mangsa datang anu ngabogaan kebonna tea, anu ngabogaan kebon teh nyaeta sodagar anu kacida beungharna ceuk paribasa tea mah bru dijuru bro dipanto ngalayah ditengahn imah di gigir si jabrig di kolong si jamrong di para si japra. Gek we tah dunungan anu boga kebon tea teh diuk di saung,tuluy manehna nyarita: “Mubarok kula teh asa hayang dalima anu amis, Cing pang ngalakeun!”.

Ngadenge kitu, geuwat atuh Mubarok teh nimbalan bari ngajingjrit indit “Sumuhun juragan”. Teu lila ti eta Mubarok geus datang deui ka dununganna bari mawa dalima “Sumangga dicobian juragan” Kitu pokna Mubarok kanu jadi dununganna. Ari pas diasaan buah dalima teh karasa kesed tur haseum atuh dununganna teh nyarita:”Ah ieu mah haseum tur kesed, pentil keneh dalima teh Mubarok, Cing pang ngalakeun deui hayang anu amis”. Ngadenge kitu rada ngareunjag oge eta Mubarok teh bari nyarita: “Oh kitu? punten atuh, wios abdi bade metik deui”. Gancangan carita, jol deui Mubarok teh bari mawa dalima,pokna :”Cobian tah nu ieu, amis panginten anu iyeu mah”.

Pas diasaan kunu jadi dununganna eta dalima teh semu kesed tur teuas, antukna mah nyarita deui weh dununganna teh:”Ah ieu ge atah keneh Mubarok can asak, karek oge kumengkel ieu mah”. “Euuuh kitunya juragan, wios atuh abdi bade metik deui” pokna Mubarok bari balaham-belehem.

Gancangna carita, datang deui Mubarok teh bari mawa dalima, “Ayeuna mah leres panginten juragan” pokna Mubarok bari ngasongkeun buah dalima. “Tah mun ieu bener amis yeuh rasana tur legit pisan” ceuk dununganna bari cacamuilan. Tapi saenggoning manehna ngahuapeukeun dalima manehna mikir na ieu budak teh kunaon make kudu nepika tilu kali ngala supaya meunang dalima anu asak. Kusabab heran tea antukna nyarita we dununganna teh: “Ke…ke..ari ilaing teh lin geus lila gawe nungguan ieu kebon”. “Sumuhun Juragan” tembal Mubarok singket. “Naha atuh ilaing teu bisa ngabedakeun mana dalima anu asak jeung nu teu asak”tanya dununganna deui. “Hampunten pisan juragan, saemut abdi mah abdi di dieu teh dipasihan tugas ngan saukur ngajagaan ieu kebon supaya taya anu maling tur teu ku sasatoan, upami bala dipiwarang dibabad, nya eta hungkul we anu ku abdi dipidamel teh” tembal Mubarok panjang lebar. “Jadi salila ieu ilaing can pernah ngadahar dalima?” tanya dununganna. “Teu acan kantos juragan, pan teu aya parentah ti salira sareng teu aya idin ti salira”jawab Mubarok singket. Ngareungeu jawaban Mubarok sapertikeun kitu manehna kacida katajina, tur ngagerentes dina hatena”ehmmm….ieu mah jelema teh kacida solehna”.

Dununganna tumanya deui ka Mubarok: “Ari ceuk iliang kira-kira anu cocok jadi minantu uing saha tah?” Mubarok ngajawab:”Upami saterang abdi mah, baheula kaum jahiliyyah nikahkeun palaputrana atanapi putrina teh kusabab katurunanna, kaum yahudi nikahkeunna teh ku sabab hartana, kaum nashroni nikahkeunna teh ku sabab rupana, tah pami agama urang mah nikahkeun teh ku sabab agamana” Ngareungeu jawaban Mubarok anu eces jentre kitu, eta sodagar beunghar teh tambah kataji ka Mubarok.

Gancangna carita ditikahkeun we putrina eta sodagar tea sinareng Mubarok. Buah tina nikah antara Mubarok sinareng eta putri sodagar teh nyaeta Abdulloh Bin Al_Mubarok, Ulama masyhur anu kamasyhur ku kasholehan, kapinteran tur ku berehanna.

(Nurzaman Nuh)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s